Οδηγίες υποβολής video παρουσιάσεων

Στο 38ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας θα υπάρξει ειδική συνεδρία με παρουσίαση ενδιαφερουσών ενδοσκοπήσεων με τη μορφή video-παρουσίασης.
Στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Συνεδρίου υπάρχει η δυνατότητα αποστολής τέτοιων παρουσιάσεων. Η καταληκτική ημερομηνία είναι η 30η Σεπτεμβρίου 2018 (ηλεκτρονική διεύθυνση hsg2018congress@frei.gr

Τα video θα πρέπει να είναι σε μορφή AVI ή MPEG4, διάρκειας έως 3 λεπτών με επεξηγηματικό τίτλο (έως 2-3 σειρές) και στο τέλος να υπάρχουν 1-2 διαφάνειες με συμπεράσματα και βιβλιογραφία.

Η παρουσίαση θα γίνει σε LCD οθόνες 84’’ (47.9’’χ27’’) screen ratio: 16:9

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε φόντο, γραμματοσειρές και χρώματα όπως επιθυμείτε.

Παρακαλούμε, ωστόσο, να επιλέξετε ευδιάκριτους συνδυασμούς. Για τις ενσωματωμένες εικόνες παρακαλούμε να επιλέξετε format .jpeg ή .png σε ανάλυση 72 ή 96 dpi σε οριζόντιο προσανατολισμό, ώστε να επιτευχθεί υψηλή ποιότητα εικόνας και μικρός όγκος του αρχείου.

Σε περίπτωση αδυναμίας αποστολής των παρουσιάσεων με e-mail, μπορείτε να αποστείλετε το αρχείο μέσω wetransfer στη διεύθυνση hsg2018congress@frei.gr ή σε USB μέσω courier στο γραφείο οργάνωσης.

Παρακαλούμε επίσης να μας αποστείλετε και ένα αρχείο κειμένου (.txt ή .doc) στο οποίο θα περιλαμβάνονται τα παρακάτω:

  1. Στοιχεία συγγραφέων (ονοματεπώνυμο, τίτλος και κέντρο προέλευσης)
  2. Τίτλος Παρουσίασης

Θα ενημερωθείτε για την αποδοχή της video – παρουσίασή σας έως τις 26 Οκτωβρίου 2018.

back to top