0001
ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Παπαθεοδωρίδης Γεώργιος – Πρόεδρος Επιτροπής Έρευνας
Μιχόπουλος Σπυρίδων - Πρόεδρος Επιτροπής Εκπαίδευσης
Καρούμπαλης Ιωάννης – Πρόεδρος Ενδοσκοπικού Τμήματος
Παπανικολάου Ιωάννης – Πρόεδρος Τμήματος Παγκρέατος – Χοληφόρων
Παπακωνσταντίνου Ιωάννης - Πρόεδρος Τμήματος Πρωκτού – Παχέος Εντέρου
Τζιλβές Δημήτρης – Πρόεδρος Ογκολογικού Τμήματος
Μιλτιάδου Κωνσταντίνος – Πρόεδρος Τμήματος Δοκίμων Μελών
back to top