0001
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος: Μανωλακόπουλος Σπήλιος
Α΄Αντιπρόεδρος: Παπαθεοδωρίδης Γεώργιος
Β΄Αντιπρόεδρος:Στεφανίδης Γεράσιμος
Γεν. Γραμματέας: Χρηστίδου Αγγελική
Ταμίας: Καραμανώλης Γεώργιος
Μέλη: Βλαχογιαννάκος Ιωάννης
Μάθου Νικολέτα
Ξηρουχάκης Ηλίας
Γαζούλη Μ.
Βιάζης Νικόλαος
back to top