Κλινικά Φροντιστήρια
Κλινικό Φροντιστήριο 1 Ηπατίτιδα Β
Κλινικό Φροντιστήριο 2 Κινητικές διαταραχές οισοφάγου
Κλινικό Φροντιστήριο 3 ΙΦΝΕ και δυσπλασία
Κλινικό Φροντιστήριο 4 Προκλήσεις και διλήμματα σε ασθενή με βαριατρική επέμβαση
Κλινικό Φροντιστήριο 5 Μη επεμβατικές μέθοδοι εκτίμησης ηπατικής ίνωσης: αξιολόγηση ευρημάτων και πρακτικές εφαρμογές
Κλινικό Φροντιστήριο 6 Ενδοπροσθέσεις πεπτικού
Κλινικό Φροντιστήριο 7 Πρακτική διαχείριση ασθενών με HCV λοίμωξη
Κλινικό Φροντιστήριο 8 Έγκαιρη αναγνώριση και αντιμετώπιση επιπλοκών ενδοσκόπησης
Κλινικό Φροντιστήριο 9 Λοιμώξεις και ΙΦΝΕ: διλήμματα και λύσεις
Κλινικό Φροντιστήριο 10 Πως θα βελτιώσω τη διαγνωστική αξία της βιοψίας μου
Κλινικό Φροντιστήριο 11 Κληρονομικός καρκίνος πεπτικού
back to top