Οι εργασίες θα ανακοινωθούν υπό μορφή προφορικής ανακοίνωσης ή τη μορφή ηλεκτρονικά ανηρτημένης (e-poster) 

Kαταληκτική ημερομηνία υποβολής εργασιών:

Τετάρτη 19/09/2018

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

 

Οι περιλήψεις θα αναπαραχθούν όπως θα αποσταλούν από το πρωτότυπο έντυπο. Παράκληση για αυστηρή εφαρμογή οδηγιών.

 • Το κείμενο της περίληψης να μην ξεπερνά τις 250 λέξεις, σε γραμματοσειρά Arial, μέγεθος 11pt , πλήρη στοίχιση (justified) και μορφοποίηση σε μονό διάστημα.
 • Ο τίτλος της περίληψης να είναι με κεφαλαίους χαρακτήρες και όχι σε έντονη γραφή.
 • Το ονοματεπώνυμο των συγγραφέων, να είναι στην ονομαστική, με πεζοκεφαλαίους χαρακτήρες. Πρώτα να αναφέρεται το όνομα ολογράφως και στη συνέχεια το επώνυμο (π.χ. Αντώνης Παπαδόπουλος & όχι Α. Παπαδόπουλος).
 • Στη δεξιά πλευρά κάθε ονόματος, σε μορφή εκθέτη, να αναφέρεται αριθμός ο οποίος θα αντιστοιχεί στην ιδιότητα, στο φορέα προέλευσης, καθώς και στην πόλη του κάθε συγγραφέα.
 • Όλες οι εργασίες (Προφορικές & Ηλεκτρονικά Αναρτημένες) θα πρέπει να έχουν υπογραμμισμένο (Underlined) το όνομα του συγγραφέα που θα την παρουσιάσει.
 • Το είδος της παρουσίασης, εφόσον η εργασία γίνει δεκτή, εξαρτάται αφενός από την επιθυμία των συγγραφέων αλλά και από την βαθμολογία των κριτών.
 • Η τελική ταξινόμηση σε θεματική ενότητα θα καθοριστεί από την Οργανωτική Επιτροπή.
 • Η Οργανωτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα της μη αποδοχής μιας εργασίας, αν δεν πληροί τους ως άνω όρους.
 • Απαραίτητη προϋπόθεση για την παρουσίαση των επιλεχθεισών εργασιών είναι ο ένας τουλάχιστον από τους συγγραφείς να είναι εγγεγραμμένος στο συνέδριο.

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ E-POSTERS

 

Δημιουργία eposters

Για τη δημιουργία της ηλεκτρονικά αναρτημένης ανακοίνωσης να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα PowerPoint (.ppt or .pptx)

Κάθε PowerPoint που θα αποσταλεί πρέπει να αντιστοιχεί σε μία μόνο εργασία.

 • Η παρουσίαση θα γίνει σε LCD οθόνες 84’’ (47.9’’χ27’’) screen ratio: 16:9
  Να ορίσετε τις διαστάσεις από το μενού Αρχείο -> Διαμόρφωση σελίδας σε: 120 εκ. πλάτος x 90 εκ. ύψος, σε οριζόντιο προσανατολισμό.
 • Ελεύθερη επιλογή γραμματοσειράς, φόντου και χρωμάτων. Παρακαλούμε να επιλέξετε ευδιάκριτους συνδυασμούς και η παρουσίαση να μην υπερβαίνει τις 4 σελίδες. Για τις ενσωματωμένες εικόνες παρακαλούμε να χρησιμοποιήσετε format .jpeg ή .png σε ανάλυση 72 ή 96 dpi σε οριζόντιο προσανατολισμό, ώστε να επιτευχθεί υψηλή ποιότητα εικόνας και μικρός όγκος του αρχείου.
 • Δεν θα υπάρχει σύνδεση στο internet κατά τη διάρκεια του Poster Session.
  Κινούμενες εικόνες δεν επιτρέπονται στις διαφάνειες του PowerPoint και θα τεθούν εκτός λειτουργίας.
 • Επιτρεπόμενο μέγεθος κάθε αρχείου είναι τα 24ΜΒ.  Το αρχείο μπορεί να αποσταλεί  μέσω WeTransfer από το ακόλουθο link wetransfer.com στην ηλεκτρονική διεύθυνση: abstracts@frei.gr

 

Τρόπός υποβολής e-poster

Καταληκτική ημερομηνία αποστολής των e-poster που έχουν γίνει αποδεκτά 23 Νοεμβρίου 2018.

 • Ονομάστε το αρχείο σας με τον κωδικό (πχ. ΑΑ01) που σας έχει δοθεί από την Εταιρεία Οργάνωσης και αποθηκεύστε το ως τύπο .ppt ή .pptx.
 • Πριν από την αποστολή του e-poster σας επιβεβαιώστε ότι το αρχείο έχει σωστές διαστάσεις και δεν ξεπερνά τα 24 ΜΒ σε μέγεθος.
 • Παρακαλούμε να στείλετε το συνημμένο αρχείο στη διεύθυνση abstracts@frei.gr, ως εξής: π.χ. e-poster ΑΑ01 /

Η γραμματεία του Συνεδρίου είναι στη διάθεση των συγγραφέων για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία.

back to top